კვლევა და ანალიზი
თავისუფალი გადაადგილებით ევროპული ინტრეგრაციისკენ
07 / 03
კვლევაში განხილულია, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში მიმდინარე პროცესები, გამოკვეთილია ძირითადი ტენდენციები და პროგრესთან ერთად აღწერილია ის კონკრეტული გამოწვევები, რაც კვლევის განხორციელების პერიოდში, ვიზის გამარტივების შეთანხმებისა და ევროპის სავიზო კოდექსის იპლემენტაციასთან მიმართებაში გამოიკვეთა.
სრულად ნახვა...
რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში
23 / 01
პრეზენტაცია: „რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში”
(ანალიტიკური კვლევა)
2016 წლის 25 იანვარს, სასტუმრო თბილისი მერიოტში „ევროპული ინიციატივა - ლიბერალური აკადემია თბილისი“ მართავს პროექტს „რუსეთის ხისტი და რბილი ძალის საფრთხეები საქართველოში .
სრულად ნახვა...
იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში
20 / 12
2014 წლის 31 ივლისს, გაიმართა პროექტის "იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებისა და სოფლის მეურენეობის განვითარებაზე საქართველოში" საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია.
სრულად ნახვა...
მოდერნიზაცია საქართველოში: მთავარი შედეგები
29 / 06
პროექტით "მოდერნიზაცია საქართველოში: მთავარი შედეგები", რომელიც განხორციელდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მხარდაჭერით და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური თანადგომით, ლიბერალურმა აკადემიამ წარმოადგინა სამი შუალედური ანგარიში: "საქართველოს ეკონომიკური ტრანსფორმაცია: დამოუკიდებლობის 20 წელი", "სინგაპური, ესტონეთი, შვეიცარია: სამიზნე მოდელები ქართული ტრანსორმაციისათვის, და "საქართველოს სოფლის მეურნეობის სისტემის ტრანსფორმაცია".
სრულად ნახვა...
პოლიტიკური პარტიების პლატფორმები – წინასაარჩევნო პროექტი
10 / 05
"აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის" (EWMI) მხარდაჭერით (აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური თანადგომით) ოთხმა ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ: ლიბერალური აკადემია თბილისმა, ISET – ის კვლევთმა ინსტიტუტმა და საერთაშორისო გამჭირვალობა – საქართველომ წინასაარჩევნო პროექტის განხორციელება დაიწყო.
პროექტის მიზანია 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ გაზარდოს ქართული საზოგადოების ინფორმირებულობა ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკური პარტიების პოზიციების შესახებ ძირითად ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით.
სრულად ნახვა...
მიმდინარე პროექტები
სოციალური ქსელები
დონორები და პარტნიორები